ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN (tiếp theo)

DE51      DE52      DE53       DE54      DE55      DE56      DE57      DE58     DE59      DE60

Đăng tải tại ĐỀ + ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH, ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN

DE1     DE2     DE3     DE4     DE5     DE6     DE7     DE8     DE9     DE10     DE11     DE12     DE13     DE14     DE15     DE16     DE17     DE18     DE19     DE20     DE21     DE22     DE23     DE24     DE25     DE26     DE27     DE28     DE29     DE30     DE31     DE32     DE33     DE34     DE35     DE36     DE37     DE38     DE39     DE40     DE41     DE42     DE43     DE44     DE45     DE46     DE47     DE48     DE49     DE50

Đăng tải tại ĐỀ + ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH, ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

Thông tin, phương án tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng của các trường năm 2017

19. ĐH Quốc Gia Hà Nội
18. ĐH Lâm Nghiệp
17. ĐH Ngân hàng TP.HCM
16. ĐH Văn hóa TP.HCM
15. ĐH Văn hóa
14. ĐH Thương mại
13. ĐH Cần Thơ

12. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM
11. ĐH Công nghiệp TP.HCM
10. 
ĐH Hàng Hải
9. ĐH Ngoại thương
8. ĐH Kinh tế Đà Nẵng
7. ĐH Lâm nghiệp Việt Nam 
6. Các trường ĐH công an
5. ĐH Quốc gia Hà Nội
4.  ĐH Quốc gia TP.HCM
3. ĐH Bách khoa Hà Nội
2. ĐH Công nghệ TP.HCM
1. ĐH Mở TP.HCM

Đăng tải tại THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH | Để lại phản hồi

BÀI TẬP CAO HỌC

Bài tập giải tíc hàm BT GIAI TICH HAM (đã nộp cho thầy Tuyên).

Bài tập cơ sở hình học: KHAI THAC MOT BAI TOAN (đã nộp cho Thầy Định).

Đăng tải tại LINH TINH | Để lại phản hồi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – TOÁN(Đề 101 đến …)

2016-101    2016-102   2016-103   2016-104   2016-105   2016-106   2016-107   2016-108
2016-109   2016-110   2016-111   2016-112    2016-113   2016-114   2016-115   2016-116
2016-117   2016-118   2016-119   2016-120

Đăng tải tại ĐỀ + ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH, ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – TOÁN(Đề 51 đến 100)

2016-51    2016-52    2016-53    2016-54   2016-55   2016-56   2016-57   2016-58   2016-59
2016-60   2016-61   2016-62   2016-63   2016-64   2016-65   2016-66   2016-67   2016-68   2016-69   2016-70   2016-71   2016-72   2016-73   2016-74   2016-75   2016-76   2016-77   2016-78   2016-79   2016-80   2016-81   2016-82   2016-83   2016-84   2016-85   2016-86
2016-87   2016-88   2016-89   2016-90   2016-91   2016-92   2016-93   2016-94   2016-95
2016-96   2016-97   2016-98   2016-99   2016-100

Đề từ 82 đến 100: bấm vào đây

Đăng tải tại ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

ĐÁP ÁN KIỂM TRA VĂN 12A7 NGÀY 23.3.2016

Xem đáp án DE + DA 24

Đăng tải tại ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – TOÁN(Đề 1 đến 50)

2016-1   2016-2   2016-3   2016-4  2016-5   2016-6  2016-7   2016-8   2016-9   2016-10   2016-11   2016-12   2016-13   2016-14   2016-15   2016-16   2016-17   2016-18   2016-19   2016-20   2016-21   2016-22   2016-23   2016-24   2016-25   2016-26   2016-27   2016-28   2016-29   2016-30   2016-31   2016-32   2016-33   2016-34   35   2016-36  37   38   39
40   41   42   43   44   2016-45   2016-46   2016-47   2016-48   2016-49   2016-50

Đăng tải tại ĐỀ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT | Để lại phản hồi

12A2 ngày 11.10.2015

DE + DA 1

Đăng tải tại ĐỀ + ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH | Để lại phản hồi

XEM ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2015

Hướng dẫn cách xem điểm thi thpt quốc gia 2015. Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu trên các trang web sau đây:

1. Trang web kì thi thpt quốc gia 2015 của Bộ
Bước 1. Truy cập trang web: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ . Thí sinh được dẫn tới trang đăng nhập. Hãy dùng số CMND và mã đăng nhập mà Bộ đã cung cấp trước lúc thi để đăng nhập.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH | Để lại phản hồi